לפרטים ויצירת קשר חייגו עכשיו: 052-917-2080

טכנאי מכונות כביסה - לוגו

תנאי שימוש

1. תנאים
בעת הגישה אל אתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי אתר אינטרנט זה ותנאי השימוש, כל החוקים והתקנות החלים, ומסכים כי אתה אחראי על עמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים עם כל התנאים האלה, אתה מנוע מלהשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש
הסכם זה מעניק רשות להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) על אתר טכנאי מכונות כביסה – ישראל לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

לשנות או להעתיק את החומרים;

להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל הצגה פומבית (מסחרי או לא מסחרי);

מנסה הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה כלולה באתר האינטרנט של טכנאי מכונות כביסה – ישראל;

להסיר כל זכויות יוצרים או סימוני קניינית אחרים מהחומרים; אוֹ העברת חומרים לאדם אחר או "מראה" חומרים על כל שרת אחר.

רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר איזשהם מגבלות מאלה ועלול להסתיים על ידי טכנאי מכונות כביסה – ישראל בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום הרישיון הזה, אתה חייב להרוס כל חומר שהורד או שברשותך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור
החומרים באתר האינטרנט של טכנאי מכונות כביסה – ישראל ניתנים "כמו שהם". טכנאי מכונות כביסה – ישראל אינה מעניקה אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושוללת כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כך, טכנאי מכונות כביסה – ישראל אינה מתחייבת או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

4. מגבלות
בשום מקרה לא תהיה טכנאי מכונות כביסה – ישראל או ספקיה אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית,) הנובע מהשימוש או מאי היכולת להשתמש בחומרים על אתר האינטרנט של טכנאי מכונות כביסה – ישראל, גם אם נציג מורשה של טכנאי מכונות כביסה – ישראל קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. בגלל סיבות משפטיות מסוימות אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך.

5. בדיקות ותיקונים
החומרים המופיעים באתר האינטרנט של טכנאי מכונות כביסה – ישראל יכולים לכלול טכני, דפוס, או שגיאות צילום. טכנאי מכונות כביסה – ישראל אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה יהיו מדויקים, מלאים, או נוכחי. טכנאי מכונות כביסה – ישראל רשאית לערוך שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. טכנאי מכונות כביסה – ישראל לא, עם זאת, מתחייבת לעדכן את החומרים.

6. קישורים
טכנאי מכונות כביסה – ישראל לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר כאמור. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור על ידי טכנאי מכונות כביסה – ישראל של האתר. שימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כאמור הוא על אחריותו הבלעדית.

7. תנאים
טכנאי מכונות כביסה – ישראל עשויה לשנות תנאי שימוש אלה עבור אתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה, אתה מסכים להיות מחויב מתוקף הגרסה הנוכחית של תנאים אלה ותנאי השימוש.

8. סמכות שיפוטית
כל תביעה הקשורה באתר האינטרנט של טכנאי מכונות כביסה – ישראל יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק.

התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

דילוג לתוכן